ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ ಬಾರಾ : Learn Kannada

ಸಂಪಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. - Year 2
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ / ಬರಹ ಬೊಮ್ಮ ವಿಭಾಗ

1st Semester
Every Saturday from Feb 2nd 2013  to June 8th 2013
Time :- 2.30PM to 4.00PM.
Classes schedule will follow wake county school calender. Classes won't be conducted on March 30th, April 6th and  May 25th 2013
Sri Venkateshwara Temple
121 Balaji PL, Cary NC 27513


Teachers : Savitha Ravishankar, Pradeep Bangalore, Madhu Rangappagowda, Sunil Channappa, Divya Sharma, Rupa Jamardhan, Lakshmi, Ravi Upadhya
Member Volunteer :- Gurudutt , Nataraj

Note to Parents :
1. Please do not park infront of the house or on the Balaji Pl road where classes are conducted. Failing to adhere to the rules may bar us from conducting the classes at temple premises
2. Please encourage kids to finish their homework and talk to them in kannada whenever possible
3. Classes begin at 10.30 and parents are requested to keep time.

Syllabus:

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ

ಕಾಜಾಣಕೆ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಿಗೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಕೇದಕಿ ಸೊಂಪಿಗೆ
ಮಾವಿನ ಹೊಂಗೆಯ ತಳಿರಿನ ತಂಪಿಗೆ
ರೋಮಾಂಚನಗೊಳುವಾ ತನುಮನ
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ! ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ!
                                            -    ಕುವೆಂಪು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಹಂತ ಉಪಹಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ದಳ: ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ
(ಕನ್ನಡ) ಗಿಳಿ   ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಅಂಕಿ/ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದು
ಕಾಜಾಣ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪದ/ಕತೆ ಹೇಳುವುದು
ಸರಳ ಕಥೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು; ಪದ/ಕತೆ ಕೇಳಿ ಚ್
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ/ನೋಡದೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟುವುದು
ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ/ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ; ಪ್ರಸಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಟಿಸುವುದು
ದಳ: ಬರಹ ಬೊಮ್ಮ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು; ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದು
ಸಂಪಿಗೆ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು/ಓದುವುದು/ಅರಿಯುವುದು
ಒತ್ತಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು/ಓದುವುದು/ಅರಿಯುವುದು
ಕೇದಗಿ   ಪದ, ವಾಕ್ಯ, ಪರಿಚ್ಛೇದ ಓದು/ಬರೆಯುವುದು/ಅರಿಯುವುದು; ನಕಲಿಸುವುದು (ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್); ಉಕ್ತಲೇಖನ
ದಳ: ಜಾಣ
ಕುಶಲ   ತಡವರಿಸದೆ ಓದುವುದು; ಬರೆಯುವುದು; ಅರಿಯುವುದು
ಚತುರ ಕಥೆ/ಸನ್ನಿವೇಶ/ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ ಓದಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ  - ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು
- ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು
ನಿಪುಣ   ಕತೆ/ಕವಿತೆ ಒದಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು
ಜಾಣ   ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ/ನಿಬಂಧ/ಪ್ರಾಸ ಗೀತೆ ಬರೆಯುವುದು
ದಳ: ಕೋವಿದ
ಪ್ರವೀಣ   ವ್ಯಾಕರಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆ; ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ (ಪದ, ವಾಕ್ಯ, ವಾಕರಣ) ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಿದ್ದುವುದು.
ಪ್ರೌಢ   ಕತೆ, ನಿಬಂಧ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವುದು
ವಿಶಾರದ   ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇತರರೊಡನೆ/ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು   
ಕೋವಿದ   ಕನ್ನಡ  ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುವುದುಅಭ್ಯಾಸ : Homework
Please look at the attachments below.

Ċ
Sampige Editor,
Jan 31, 2012, 1:26 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 31, 2012, 1:26 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 31, 2012, 1:26 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 31, 2012, 1:27 PM
Ċ
Sampige Editor,
Mar 9, 2012, 12:23 PM
Ċ
Sampige Editor,
Mar 9, 2012, 12:24 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 31, 2012, 1:27 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 14, 2012, 8:33 PM
Ċ
Sampige Editor,
Jan 22, 2012, 4:06 PM
Comments